Μπωλιέρα

Μπωλιέρα Αγιασμού (Κωδ. 2005)
Μπωλιέρα Ευχελαίου (Κωδ. 2059)