Πορτοφόλια

Κεντητά πορτοφόλια - Υπεραγία Θεοτόκος (Κωδ.3236)
Κρεμαστό πορτοφόλι (Κωδ. 3117)