Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Άγιος Πορφύριος (Κωδ. 3213)
Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης (Κωδ. 762)
Βίος και Λόγοι Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη (Κωδ. 3284)